Choose another country/region to access content for your location.
Firmenprofil

Zrównoważony rozwój w firmie Meyer Burger

Naszą przyszłościową wizją jest umożliwienie bardziej ekologicznej i łatwiej dostępnej produkcji energii.

Promowanie innowacyjności według zasad zrównoważonego rozwoju

Przekształcamy nasz model biznesowy z produkcji urządzeń do wytwarzania elementów fotowoltaiki (PV) na zintegrowaną produkcję ogniw fotowoltaicznych oraz modułów solarnych i w ten sposób czynimy zrównoważony rozwój naszym głównym priorytetem.

Chcemy stać się wiodącą firmą PV na świecie. Pragniemy, aby zrównoważony rozwój był integralnym elementem działalności biznesowej Meyer Burger. Dlatego staramy się wdrażać najbardziej ekologiczne rozwiązania we wszystkich aspektach działalności naszej firmy. Raport ten odzwierciedla nasze postępy poczynione w 2020 roku i ukazuje niezwykle ambitne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższą przyszłość.

Dzięki naszej innowacyjnej technologii wnosimy znaczący wkład w międzynarodowy łańcuch tworzenia wartości w sektorze PV. Naszą przyszłościową wizją jest umożliwienie bardziej ekologicznej i łatwiej dostępnej produkcji energii. Opracowujemy konkretne rozwiązania techniczne na potrzeby produkcji wysokowydajnych modułów solarnych, często wyznaczając przy tym nowe standardy branżowe.

Ponadto celem Meyer Burger jest zwiększenie dostępności tych wysokowydajnych modułów dla sektora prywatnego i przemysłowego – również przy uwzględnieniu ich ekonomiczności. Dzięki stałej poprawie wydajności energetycznej obniżyliśmy całkowite koszty produkcji i zmniejszyliśmy nasz ślad produkcyjny, co umożliwia klientom utrzymanie możliwie najkorzystniejszych całkowitych kosztów posiadania w sektorze PV.

Meyer Burger CEO Gunter Erfurt

„Naszym celem jest nie tylko produkowanie najlepszych i najbardziej ekologicznych modułów solarnych na świecie, lecz także bycie prawdziwie zieloną firmą oraz wpływanie na branżę poprzez tworzenie przełomowych standardów i wzorców zrównoważonego rozwoju”.

Gunter Erfurt, dyrektor generalny

Profil firmy

Na drodze do produkcji bezodpadowej

Przykładamy najwyższą wagę do troskliwej gospodarki surowcami naturalnymi, w harmonii ze środowiskiem naturalnym i przy uwzględnieniu wartości społecznych. Naszą wizją jest wdrożenie zasad zamkniętego obiegu gospodarczego poprzez ponowne wykorzystywanie, współdzielenie, naprawianie i recykling, co umożliwi maksymalne wyeliminowanie odpadów, zanieczyszczeń środowiskowych i emisji dwutlenku węgla.

Ale to jeszcze nie wszystko – firma Meyer Burger zamierza długofalowo przekształcić swój model biznesowy na koncepcję „cradle to cradle”. Jej celem jest nie tylko ograniczanie negatywnych wpływów przedsiębiorstwa na środowisko, ale także pójście dalej i pozostawienie pozytywnego śladu.

 

Wskaźniki środowiskowe

Firma Meyer Burger jest zaangażowana w ochronę środowiska i dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest rozsądne wykorzystywanie zasobów naturalnych do tworzenia wartości dodanej dla społeczeństwa. Zapewniamy przy tym powrót tych zasobów do środowiska lub ich recykling na potrzeby dalszej produkcji.

Meyer Burger zobowiązuje się do redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii i wody oraz promowania recyklingu odpadów. W roku 2020 za pomocą własnych instalacji fotowoltaicznych wytworzyliśmy 16 402 MWh energii elektrycznej. W roku 2020 nie odprowadziliśmy do wód publicznych żadnych ścieków i nie spowodowaliśmy innych zanieczyszczeń środowiska.

Łańcuch dostaw Meyer Burger – lokalne zaopatrzenie

Niezawodne i efektywne zaopatrzenie w materiały i towary bezpośrednio u producenta jest istotnym warunkiem możliwości szybkiego reagowania na popyt ze strony klientów. Począwszy od 2020 roku ogromnym wyzwaniem dla zaopatrzenia są konieczne modyfikacje w produkcji i działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W trosce o transparentność pozyskujemy towary i usługi głównie od producentów i dostawców lokalnych oraz uzupełniamy je ze źródeł europejskich i globalnych.

Firma Meyer Burger definiuje zaopatrzenie jako lokalne, jeżeli odbywa się ono w kraju, w którym znajduje się zakład produkcyjny. W Hohenstein-Ernstthal ponad 80 procent wolumenu zakupów dokonano od lokalnych dostawców.

Najwyższa uczciwość i zgodność z przepisami prawa

Jako firma działająca globalnie i notowana na giełdzie, Meyer Burger zapewnia, że działania wszystkich pracowników, a także wszystkie produkty i usługi są w pełni zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz regulacjami i normami. Rzetelność, lojalność i szacunek to kluczowe wartości firmy Meyer Burger we wszystkich interakcjach wewnątrz firmy i poza nią.

Kodeks postępowania firmy Meyer Burger określa podstawowe wartości przedsiębiorstwa i podaje wytyczne w zakresie etyki biznesowej, zgodności z przepisami, ładu korporacyjnego, zaangażowania interesariuszy i rozwoju inspirującego środowiska pracy.

Odpowiedzialny pracodawca

Jako firma innowacyjna i działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Meyer Burger wyznaje zasadę aktywnej partycypacji pracowników. Naszym celem jest tworzenie takiego środowiska pracy, które będzie motywowało naszych pracowników do dawania z siebie tego, co najlepsze oraz wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej firmy. Cieszy nas aktywny i konstruktywny udział pracowników we wszystkich procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

Meyer Burger postrzega różnorodność załogi przedsiębiorstwa jako jedno z najważniejszych dóbr, które odzwierciedla zróżnicowanie klientów i innych interesariuszy. Meyer Burger szanuje prywatność i integralność osobistą pracowników – wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i równo.

Zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju ONZ „Zdrowie i dobre samopoczucie” zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i zdrowia wszystkim pracownikom ma dla firmy Meyer Burger pierwszorzędne znaczenie.

Przykładamy najwyższą wagę do przestrzegania aktualnych przepisów bezpieczeństwa, a we wszystkich naszych zakładach przestrzegamy lokalnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa pracy. W 2020 roku podjęliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zdrowotne związane z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Konsekwentne wdrażanie środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2020 roku przyczyniło się do dalszego obniżenia wskaźnika zachorowań i dni absencji wskutek wypadków przy pracy. Tym samym wskaźnik urazów w 2020 roku wyniósł 1,53 procenta.

USTAWIENIA COOKIES

Używamy plików cookie, aby umożliwić Ci jak najlepsze korzystanie z naszej strony internetowej i poprawić naszą komunikację z Tobą. Bierzemy pod uwagę Twój wybór i wykorzystujemy tylko te dane, na które wyrażasz zgodę.

Te pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej, umożliwiając korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów. Nasza strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną, gromadząc informacje anonimowo. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać naszą ofertę.

Te pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.