Choose another country/region to access content for your location.
BEDRIJFSPROFIEL

Duurzaamheid bij Meyer Burger

Onze visie is een duurzamere en meer toegankelijke energieproductie mogelijk te maken.

Meyer Burger CEO Gunter Erfurt

"Ons doel is niet alleen de beste en duurzaamste zonnepanelen ter wereld te produceren, maar ook een echt groen bedrijf te zijn en de branche met baanbrekende duurzaamheidsnormen en maatstaven te beïnvloeden."

Gunter Erfurt, CEO

Milieu-indicatoren

Meyer Burger zet zich in voor de bescherming van het milieu en levert een grote bijdrage aan duurzame bedrijfsactiviteiten. Ons doel is de natuurlijke hulpbronnen voor een zinvolle toegevoegde waarde in onze maatschappij te gebruiken. Daarbij zorgen wij ervoor dat deze hulpbronnen aan ons milieu worden teruggegeven of voor de verdere productie worden gerecycled.

Meyer Burger verplicht zich ertoe de CO2-emissies te verlagen, het energie- en waterverbruik te beperken en afvalrecycling te stimuleren. In 2020 werd 16.402 MWh stroom met onze eigen FV-installaties geproduceerd. In 2020 werd geen vuil water in openbare waterwegen afgevoerd en werd ook geen andere milieuvervuiling veroorzaakt.

De toeleveringsketen van Meyer Burger: Lokale inkoop

De betrouwbare en efficiënte inkoop van materialen en goederen direct bij de fabrikant is een belangrijke voorwaarde om snel op aanvragen van klanten te kunnen reageren. De noodzakelijke aanpassingen in de productie en onze activiteiten vanaf 2020 vormen een grote uitdaging voor de inkoop. Omwille van de transparantie worden goederen en diensten hoofdzakelijk bij lokale producenten en leveranciers gekocht, die door Europese en wereldwijde bronnen worden aangevuld.

Meyer Burger noemt de inkoop lokaal wanneer die plaatsvindt in het land waarin zich de productielocatie bevindt. In Hohenstein-Ernstthal werd meer dan 80 % van het inkoopvolume bij lokale leveranciers ingekocht.

Hoge integriteit en compliance

Als wereldwijd actief en beursgenoteerd bedrijf zorgt Meyer Burger ervoor dat alle medewerkers, alle producten en diensten voldoen aan alle toepasselijke internationale, nationale en lokale wetten, voorschriften en normen. Betrouwbaarheid, loyaliteit en respect zijn de kernwaarden van Meyer Burger voor alle interacties, zowel binnen als buiten het bedrijf.

De Gedragscode van Meyer Burger bevat de basiswaarden van het bedrijf en biedt richtlijnen voor bedrijfsethiek, compliance, corporate governance, de betrokkenheid van stakeholders en het streven naar een stimulerende werkomgeving.

Verantwoorde werkgever

Als innovatief en duurzaam bedrijf profiteert Meyer Burger van een actieve bijdrage van zijn medewerkers. Ons doel is een werkomgeving te bieden die onze medewerkers motiveert om optimale prestaties te leveren en gezamenlijk ons bedrijf vooruit te helpen. Wij waarderen de actieve en constructieve bijdrage van de medewerkers aan alle besluitvormingsprocessen in het bedrijf.

Meyer Burger beschouwt de diversiteit van zijn personeel als een van zijn belangrijke assets, omdat die de veelzijdigheid van onze klanten en andere stakeholders weerspiegelt. Meyer Burger respecteert de privacy en persoonlijke integriteit van alle medewerkers - alle medewerkers worden eerlijk en gelijk behandeld.

Volgens de duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de VN 'Goede gezondheid en welzijn' is het voor Meyer Burger zeer belangrijk om te zorgen voor een veilige werkomgeving en de gezondheid van alle medewerkers.

Omdat we grote waarde hechten aan het nakomen van de huidige veiligheidsvoorschriften, leven wij op alle locaties de lokale werk- en veiligheidsrichtlijnen na. In 2020 werden extra veiligheidsmaatregelen genomen om het gezondheidsrisico door verspreiding van COVID-19 tot een minimum te beperken. De consequente uitvoering van de maatregelen voor veilig werken in 2020 zorgde er mede voor dat het aantal zieken en het aantal arbeidsongevallen verder daalden. Het percentage ongevallen met lichamelijk letsel in 2020 kwam daarmee uit op 1,53%.