Choose another country/region to access content for your location.

Användarvillkor

Dessa villkor styr åtkomsten till och användningen av Meyer Burger-gruppens webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner och accepterar du följande villkor utan begränsningar eller förbehåll.

Användning av information

Meyer Burger tillhandahåller allmän information på den här webbplatsen. Meyer Burger eftersträvar att publicera korrekt och fullständig information. Företaget lämnar dock inga garantier om att informationen är felfri, korrekt och fullständig. Informationen får laddas ner, kopieras och skrivas ut för privat bruk. En skriftlig tillåtelse från Meyer Burger måste inhämtas i förväg för att få reproducera, offentliggöra eller distribuera informationen i skriftlig eller elektronisk form samt för kommersiell användning av innehållet. 

Det är inte tillåtet för tredje part att använda uppgifter som finns under företagsinformation eller liknande offentliggjorda kontaktuppgifter som adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser för att skicka information som inte uttryckligen efterfrågats. Meyer Burger förbehåller sig rätten att inleda rättsliga åtgärder vid en sådan användning, i synnerhet vid så kallade spam-meddelanden.

Varumärkesrätt och upphovsrätt

Samtliga rättigheter, titlar och anspråk (inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter samt övriga rättigheter) till, för, på och utifrån all information och allt innehåll på Meyer Burgers webbplats (inklusive samtliga texter, data, grafiker och logotyper) tillhör Meyer Burger eller respektive rättsinnehavare.

Upphovsrättssymbolen och andra upphovsrättsskyddade symboler och märken måste användas i all information som kräver nedladdning. Upphovsrätten © för allt innehåll på samtliga sidor på denna webbplats tillhör Meyer Burger och i förekommande fall andra nämnda källor.

Ansvarsfriskrivning

Meyer Burger anstränger sig för att se till att all information är korrekt och aktuell. Under vissa omständigheter kan informationen dock innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel. Meyer Burger förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra informationen om de produkter som beskrivs på den här webbplatsen. Meyer Burger lämnar inga garantier om att informationen är felfri, korrekt och fullständig. Meyer Burger ansvarar i synnerhet inte för fel i innehållet eller information som saknas på webbplatsen.

DENNA WEBBPLATS OCH DOKUMENT PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA UTTALANDEN OM MEYER BURGER SOM HANDLAR OM FRAMTIDEN. SÅDANA UTTALANDEN KAN FORMULERAS MED ORDVAL SOM ”TROR”, ”UPPSKATTAR”, ”FÖRVÄNTAR” ELLER LIKNANDE FÖR ATT HÄNVISA TILL POTENTIELLA, NYA PROJEKT, PRODUKTER ELLER FRAMTIDA OMSÄTTNINGAR ELLER DISKUSSIONER OM STRATEGIER, PLANER ELLER AVSIKTER. MÅNGA OLIKA FAKTORER KAN LEDA TILL ATT DE FAKTISKT INTRÄFFADE HÄNDELSERNA, INKLUSIVE FÖRETAGETS FAKTISKA FÖRMÖGENHET, VINST OCH FINANSER, AVVIKER MARKANT FRÅN PROGNOSEN. MEYER BURGER FÖRPLIKTAR SIG INTE ATT UPPDATERA UTTALANDEN OM FRAMTIDEN SOM FINNS PÅ ENSKILDA SIDOR ELLER DOKUMENT PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN UTIFRÅN NY INFORMATION, FRAMTIDA HÄNDELSER ELLER ANDRA ORSAKER.

Meyer Burger är inte ansvariga för direkta, tillfälliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av åtkomsten till eller användandet av denna webbplats eller oförmågan att använda webbplatsen eller till följd av felaktigt eller ofullständigt innehåll på webbplatsen. Meyer Burger är inte heller ansvariga för skador eller virus som kan skada din dator eller annan egendom som uppstår till följd av användningen av den här webbplatsen eller dess information såvida Meyer Burger inte bevisligen handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Meyer Burger förbehåller sig rätten att ändra eller radera den här webbplatsen utan förvarning och utan ansvar.

Webbplatsen innehåller varken erbjudanden om eller köpråd för inköp eller handel med elektroniska värdepapper från Meyer Burger eller andra börsnoterade företag som nämns på webbplatsen.

Information som lämnas till oss

All kommunikation och allt material som du skickar till vår webbplats via e-post eller andra sätt, inklusive uppgifter, frågor, kommentarer, rekommendationer och liknande, behandlas som icke-konfidentiellt och hemlighålls inte med undantag av den information som nämns i vår dataskyddspolicy. Allt som du skickar till oss blir Meyer Burgers egendom och kan användas för samtliga ändamål som till exempel reproduktion, offentliggörande, överförande, publicering, nyhetssändning eller affischering. Meyer Burger har rätt att utan kompensation använda idéer, koncept, expertis och teknik som nämns i kommunikationen som du skickat till webbsidan.

Produkttillgänglighet

Alla erbjudanden gällande produkter från Meyer Burger kan komma att ändras och är icke-bindande. Meyer Burger förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra, komplettera, radera eller helt avsluta tillhandahållandet av produkterna utan förvarning.

Webbplatsen innehåller information om produkter och tjänster som eventuellt inte finns tillgängliga i alla världens regioner. Att en produkt eller tjänst beskrivs är ingen garanti för att just den produkten eller tjänsten också finns där du bor eller arbetar. Inga påståenden på webbplatsen gällande produkter som inte får säljas i vissa länder ska förstås som marknadsföring eller reklam.

Länkar

Vissa länkar på den här webbplatsen kan leda till andra webbplatser från tredje part. Meyer Burger har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Meyer Burger avsäger sig allt ansvar för webbplatser från tredje part.

Om webbplatsen på vissa ställen hänvisar till tredje part och andra företag är detta uteslutande i syftet att ge allmän information och utgör inte en rekommendation från Meyer Burger.

Meyer Burger kontrollerar inte webbplatser från tredje part som länkas på den här webbplatsen. Meyer Burger ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser från tredje part eller på webbplatser som innehåller en länk till Meyer Burgers webbplats.

Meyer Burger kan när som helst uppdatera, ändra, komplettera eller radera dessa användarvillkor eller upphöra att offentliggöra dem periodvis eller slutgiltigt. Därför är det tillrådligt att regelbundet läsa den senaste versionen av den här sidan respektive användarvillkoren som du är bunden till.