Choose another country/region to access content for your location.
För högsta estetik och avkastning

Meyer Burger Tile: Premium takpanna för solcellstak.

Meyer Burger Tile är vår särskilda rekommendation för renoveringar av kulturminnesmärkta byggnader.
Den högkvalitativa takpannan har redan använts i krävande kundprojekt i
Tyskland, Österrike och Schweiz och kommer snart att vara officiellt tillgänglig.

 

För de allra högsta kraven,
Utvecklad tillsammans med takläggare.

Meyer Burger Tile kännetecknas av tilltalande estetik med ett mycket högt energiutbyte samt enkel installation och underhåll. Takpannans variabla täcklängd ger takläggaren maximal flexibilitet. Han är inte längre bunden till en fast dimension på underkonstruktionen. Detta är särskilt intressant vid takrenoveringar med variabla underkonstruktioner.

Sammantaget är Meyer Burger Tile mycket flexibel att använda. Målgrupperna för dessa takintegrerade solcellssystem är privata takanläggningar med helt ny eller utbytt takbeläggning, fastigheter i saneringsområden och kulturminnesmärkta områden samt hus med begränsad taklast.

Referensprojekt i Schweiz

I praktiken: 1 280 solcellstakpannor levererar upp till 19,2 kWp.

 

Registrera dig utan förpliktelser som en intresserad part för säljstarten av Meyer Burgers Premium Solar Roof Tiles.

Har du fortfarande frågor?

Maila oss på sales@meyerburger.com så kan vi diskutera frågor om våra premiumprodukter individuellt.

Kontakta oss